❤️❤️Tôi yêu Tàu Phá Băng

❤️❤️Tôi yêu Tàu Phá Băng
Xin các nguyên thủ luôn là chiếc Tàu Phá Băng.
Yêu mến các vị rất rất nhiều. Những con người thường ít ngủ, đôi khi cô độc, buồn khổ với đêm trắng và nước mắt nghĩ suy. Không một vị nào không thương dân, hay không vị nào không lo cho thế giới. Chỉ có chút những bất đồng hiểu lầm. Xin khả năng hiểu nhau lên cao đỉnh điểm để băng giá luôn tan nát và nhờ mặt trời và hơi ấm làm băng giá không ngăn cách chúng ta đến với nhau. Yêu 3 ông vua của 3 nước lớn. Và yêu các tôn giáo. Yêu cả những người đang âm thầm ngày đêm vì hoà bình trên toàn thể nhân loại. Mong đợi một bình mình tươi sáng để loại bỏ vũ khí, ngăn cách hay những lời nói ẩn dấu. ❤️❤️❤️
Và tôi ☝️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️