Bài: Fb Suối Thông

Bài: Fb Suối Thông
Ảnh: NAG DzungArt Nguyen
Chia sẻ cuối tuần 127
TRẢI NGHIỆM ĐỂ TRƯỞNG THÀNH
Có một số việc, phát sanh rồi chỉ có thể đón nhận; có một số người, mất đi rồi chỉ có thể buông tay; một số đoạn đường, lựa chọn rồi chỉ còn cách bước tới.
Rất nhiều thứ tốt đẹp đến từ sự chờ đợi mà không phải giành giật, nên có lòng nhẫn nại, nếu không muốn lỗi hẹn cùng hạnh phúc.
Hãy tận hưởng mọi việc lớn nhỏ phát sinh trong cuộc sống, vì ngày mai khi nghĩ lại bạn sẽ nhận ra kỳ thật chúng đều rất quan trọng!
Rất nhiều việc phải đợi đến khi trở thành hồi ức, mình mới ý thức được giá trị chúng mang theo.
Nếu thật sự có duyên thì thời gian hay khoảng cách đều không phải vấn đề, còn như đã vô duyên thì dù có gặp, rồi thì cũng mỗi người một hướng.
Có lẽ một người cần đi qua rất nhiều đoạn đường, trải nghiệm nhiều vinh hoa và bao nỗi vất vả, mới có thể trưởng thành.
Bất luận cuộc sống hiện tại có bao điều tồi tệ, cũng cần dũng cảm đối mặt, đừng nghĩ chuyện lẫn tránh, càng không nên nguyền rủa oán than.
Vì tất cả là để bạn trưởng thành, cần biết cách tận dụng lấy!
(Trích “Thả trôi phiền muộn” Suối Thông sưu tầm và biên dịch)