Các “công xưởng” này liên tục thay đổi mẫu mã

Các “công xưởng” này liên tục thay đổi mẫu mã, tăng hàm lượng ma túy tuồn vào Việt Nam với giá ngày càng rẻ, độ “phê” ngày càng mạnh.
Làm bạn với Tàu khựa sướng nha, nó “chăm lo” cho từng chút. Giá rẻ mà độ “phê” tăng, ối … giời ơi… sướng thật…!
Tính Võ