Các cụ có câu Có An Cư thì mới lạc nghiệp

Các cụ có câu Có An Cư thì mới lạc nghiệp, có lập gia đình mới chí thú làm ăn, mình cũng công nhận rằng 1 số ng sau khi lập gia đình đã giàu lên rất nhiều.
Thế nhưng…
Mình cũng thấy 1 vài người từ hồi li dị, chia tay ng yêu lao đầu vào làm tập trung kiếm tiền và họ đã tốt lên rất nhiều. Và ngay cả hôm nay mình gặp 1 người, ông ấy cũng nói sai lầm lớn nhất của chú là lập gia đình sớm, chú đã bỏ đi biết bao nhiêu cơ hội để thăng tiến …
Vậy tóm lại phải chăng nó là duyên là số, là sự tự sắp xếp ưu tiên của bản thân mỗi người ?
See Translation