Cần tìm khách sạn Đà Nẵng chứa tầm 100 anh em đi xoã vài hôm

Cần tìm khách sạn Đà Nẵng chứa tầm 100 anh em đi xoã vài hôm.
Mình thì thích kiểu Mường Thanh nhưng cần contact deal được giá tốt. Anh chị em nào hay tổ chức ăn chơi cho công ty cho mình xin review hoặc inbox / tag giúp mình nhé.
Thanks dear!