Chỉ có con ng mới có Tri thức

Chỉ có con ng mới có Tri thức, Trí tuệ và Trí huệ, các loài đ vật khác ko có. Và nó là 3 cấp độ khác nhau của con ng. Tri thức tích lũy được từ trường lớp, từ sách vở… Trí tuệ hấp thụ đc từ csong, từ thất bại, từ thành công… Trí huệ là cái bên trong của con ng, đc tích lũy, đc hấp thụ và đc giác ngộ qua nhiều kiếp sống.
Con ng hiện đại trí tuệ cao hơn ngày xưa nhưng hầu hết tập trung vào những vấn đề của csong vchat bên ngoài và ít khi chú ý tìm hiểu Tâm thức bên trong.
Phát triển Tâm thức hay Tu tập Trí huệ là nâng cao Trí tuệ, gia tăng Định Tâm, khai mở Tiềm thức. Nâng cao Trí tuệ để Tu tập Trí huệ là tính Sáng tạo, nhưng ko thể tạo ra bước nhảy từ Trí tuệ tới Chân lý, vì con đường đó quá dài, dài qua nhiều kiếp sống. Tri thức của thời đại còn có khoảng cách rất xa vời với chân lý. Nhưng gia tăng Định Tâm, cho Từ bi tuôn chảy, cho Hỷ Xả tràn đầy, bước nhảy tới Chân lý bất ngờ xuất hiện.
Burning desire – KHÁT VỌNG CHÁY BỎNG ( đang cháy)