Chi lãi ngoài thời điểm “Đua lãi suất” mà bị bắt thì nhà tù ở đâu nhốt cho xuể

Chi lãi ngoài thời điểm “Đua lãi suất” mà bị bắt thì nhà tù ở đâu nhốt cho xuể.
Tập đoàn Dầu khí thời điểm được phép đầu tư kinh doanh đa ngành thì chuyện góp vốn vào Ngân hàng không có gì sai.
Mua không đồng khi Ngân hàng chưa mất cân đối và chưa có luật phá sản tín dụng mới có dấu hiệu sai.