Cho dù bạn có cố gắng tới đâu thì cũng không bao giờ có thể làm hài lòng được tất cả mọi người

Cho dù bạn có cố gắng tới đâu thì cũng không bao giờ có thể làm hài lòng được tất cả mọi người…lòng người là muôn màu !
Người quý bạn sẽ luôn tìm được những mặt tốt của bạn
Người ghét bạn sẽ luôn tìm những khuyết điểm của bạn mà săm soi.
Vì thế mặc kệ họ đi
Ai sống tốt với mình thì mình sẽ tốt lại với họ thôi….
Ai ghét mình hay soi mình thì kệ đi,coi như họ k bằng mình,họ thua mình thì họ mới ghen tị,đố kị và ghét bạn thôi !
#Quỳnh