Chương trình không một nước nào có

Chương trình không một nước nào có!
Góp ý về Chương trình, GS Ngô Việt Trung, nguyên Viện trưởng Viện Toán học, cho rằng: Chương trình bị ám ảnh bởi các nghị quyết, chính sách và mục tiêu đào tạo nhân lực, vì vậy mà trở nên quá tham vọng.
“Chúng ta có những sự nhầm lẫn trong mục tiêu phát triển nhân lực khi đưa ra một Chương trình mà tôi nghĩ không một nước nào có, vì không có đủ nhân lực và cơ sở vật chất để làm. Tôi không rõ trên cơ sở nào mà Ban soạn thảo lại đưa ra nhiều mục tiêu thế. Cách tiếp cận tốt nhất là học theo chương trình của những nước có hệ thống giáo dục phổ thông tốt nhất thế giới”, ông Trung cho hay.
http://m.laodong.com.vn/…/dung-voi-vang-de-thanh-chap-va-66…

Comments for this post are closed.