Có người hỏi: “Thế nào là đàn ông thực thụ”

Có người hỏi: “Thế nào là đàn ông thực thụ”.
Cũng có nhiều người nói: “Đàn ông thực thụ là những người kiếm ra tiền, có sự nghiệp thì là đàn ông thực thụ”.
Nhưng với tôi, tôi lại cho rằng đàn ông thực thụ, đơn giản là ở chỗ. Sống chuẩn ngoài xã hội và biết điều an phận với bạn đời.
Đàn ông kiếm ra tiền, là đàn ông giỏi. Nhưng đàn ông biết tiêu tiền thì mới là đàn ông chuẩn mực. Không phải đàn ông cứ kiếm ra tiền và có sự nghiệp thì là đàn ông chuẩn mực. Đồng tiền không đánh giá được nhân cách của đàn ông, và sự nghiệp không nói nên một con người, nhưng cách sống sẽ là điều khẳng định được tất cả những điều họ có là chuẩn mực.
Một người đàn ông thực thụ, chính là cho dù ở ngoài xã hội kia họ có là ai, kiếm ra bao nhiêu tiền. Nhưng khi về đến cánh cửa gia đình, họ vẫn sẽ chỉ là chồng, là cha, họ vẫn chỉ là một người đàn ông trụ cột của gia đình, chứ không phải là một người có sự nghiêp và kiếm ra tiền.
Một người đàn ông thực thụ, không phải là xung quanh có bao nhiêu người vây quanh, ong bướm bên đời không khẳng định được giá trị của một người đàn ông. Mà sự thủy chung và an phận mới là thứ khẳng định họ là một người đàn ông thực thụ.
Một người đàn ông thực thụ chính là người biết cách làm yên lòng người phụ nữ bên đời, là người có khả năng dù không nhiều nhưng vẫn có thể lắng lo và nỗ lực cho người mình yêu có một cuộc sống tốt nhất.
Phụ nữ không cần một người đàn ông nhiều tiền mà không an phận, mà phụ nữ chỉ cần một người đàn ông không cần quá thành công nhưng phải là người có nhân cách và sống biết điều.
ST
See Translation