Có những chuyện đã rồi

Có những chuyện đã rồi, giờ cũng chẳng thể thay đổi được gì.. Chỉ là nó ở mỗi thời điểm thì sẽ có cách giải quyết khác nhau.. Mình chỉ im lặng và chẳng đưa ra lời giải thích gì và cũng chẳng cần nhận lại bất kì lời giải thích hay không.. Lúc đang stress thì mình sẽ chẳng nghĩ thêm được gì cũng chẳng thể bày tỏ nên đã đẩy xa quá nhiều mối quan hệ.. Có thể rất nhiều sự hiểu lầm chưa bao giờ có câu trả lời.. Cũng có thể dấu chấm hỏi to đùng vẫn chưa được giải đáp.. Chỉ là một chút hiểu lầm, nhưng vì hoàn cảnh và tâm trạng nên mình cứ mặc kệ nó đi về đâu.. Nếu như lúc này thì mình sẽ chọn cách khác để mọi chuyện không đi quá xa.. Tuổi trẻ đôi lúc thật điên rồ.. Lắm lúc mình thật khó hiểu.. Nhưng thôi chuyện gì đến sẽ đến thôi..
See Translation