Còn lẻ loi đúng 6 cặp dầu gội vs dầu xả mefaso nữa thôi

Còn lẻ loi đúng 6 cặp dầu gội vs dầu xả mefaso nữa thôi
Thấy mình bán siêu vãi, 50 bộ đi trong 3 ngày
Sale nốt 6 bộ này nữa thôi nhớ
Vì nặng quá nên sale bán nhanh mấy nữa chuyển quÁn cho đỡ vất vả
Mong ce ủng hộ nốt vs