Cuối tuần an lành đến nơi nơi

Cuối tuần an lành đến nơi nơi…!!
Con kính dâng mẹ đoá sen hồng
Mừng ngày lễ mẹ thêm tình nồng
Bao năm chăm sóc con khôn lớn
Nghĩa mẹ tình thâm sánh nào hơn …
Bàn tay của mẹ gầy gân guốc
Nhưng ví bằng biển cả bao la
Nâng đời con qua những xót xa
Ấp ủ tháng ngày chẳng kêu ca …
Ngày của mẹ con thầm mong ước
Nguyện cầu cho mẹ sống trăm năm
Làm con báo hiếu vuông tròn đạo
Mẹ an lòng con vui xiết bao …
Ngày Của Mẹ
TT