Đã là số phận thì có chạy trời cũng hem khỏi nắng

Đã là số phận thì có chạy trời cũng hem khỏi nắng. Oshin thì cứ mãi là Oshin é vè rì oe.
Mà bữa nay là hết chương trình nghỉ lễ rồi các bẹn. Buổi tối vui vẻ bên người thân nhen.
Bún Thang Hà nội nấu bởi chị Mộng đã hem còn hộ khẩu Hà nội. Hí hí.