Đà Thành có quán cà phê để hẳn chơn dung bà Rồng nà

Đà Thành có quán cà phê để hẳn chơn dung bà Rồng nà.
Ko cố ý nhưng chỗ cái sập, treo hình 1 bên Nam Phương hoàng hậu, 1 bên để hình bà cố vấn-dù ko có ý trưng trổ, hơi khuất tầm nhìn sau một cái chậu hoa. Trên tường có hẳn ảnh chân dung rất lớn nữa. Cf kiểu vin tẹc thì nhiều nhưng chưng bà Nhu thì chưa đâu có hen?hehe
Bà Nhu là trường hợp đặc biệt của lịch sử, tranh cãi bàn lựn hoài he. Nhưng với những gì ku tí được học dưới mái trường xhcn, thì ko tốt xí mô hết há.