Đây là hình ảnh hoa hậu Việt Nam qua Châu Phi “khóc mướn voi”

Đây là hình ảnh hoa hậu Việt Nam qua Châu Phi “khóc mướn voi”.
Có lẽ mấy em thích “vòi voi” đen Châu Phi, ko thích vây cá Formosa và đuôi vọc Sơn Trà nên mới lặn lội qua tận Châu Phi. Tội nghiệp mấy em hoa hậu vất vả quá!
Tính Võ