Đi xuống gội đầu

Đi xuống gội đầu,soạn sẵn dầu gội rồi cái xách đít không đi,tới nơi mấy bé nhân viên hỏi ủa nay c ko đem dầu gội của c cuống hả thì mới té ngửa,lật đật chạy lên lấy xuống gội.dạo này có tuổi òi nên cái j cũng phải kỹ.dầu gội sâm,gội xong tóc khoẻ như trâu.
Ai muốn dùng thì liên hệ c Van Anh Bui nha.chỉ xách tay từ Hàn về á.bao sịn.