EM ĐẾN HỘI LIM

EM ĐẾN HỘI LIM
Xuân đưa em đến hội Lim
Xốn xang lời hẹn đi tìm người xưa
Tóc dài rối những sợi mưa.
Hát câu giã bạn mà chưa muốn về
Dùng dằng trên bến sông quê
Vẳng câu quan họ lòng mê mẩn lòng
Đê cong ôm khúc sông cong
Mớ ba mớ bẩy xanh hồng áo em
Tìm người xưa giữa hội Lim
Mạn thuyền em tựa, trầu têm em mời
Đừng về người ở người ơi!
Chơi cho tan hội, cạn lời dân ca
Bõ năm bõ tháng cách xa
Thương nhau không lỡ đi qua miền trầu
Rồi mai em có về đâu.
Nhớ câu quan họ sông Cầu – hội Lim.
Hồ Đình Bắc
See Translation