Gia đình Nghệ Sĩ Tâm Linh được thành lập ngày 25 tháng 8 năm 2009 với chủ trương cùng sinh hoạt

Gia đình Nghệ Sĩ Tâm Linh được thành lập ngày 25 tháng 8 năm 2009 với chủ trương cùng sinh hoạt, học hỏi trong tình huynh đệ tương thân và phục vụ trong tinh thần bình đẳng nhằm xây dựng một ngôi nhà tâm linh chung cho anh chị em nghệ sĩ và thân hữu, không phân biệt thành phần, tôn giáo, tín ngưỡng để thăng tiến tâm linh, yêu thương nhau để xây dựng Gia đình Nghệ sĩ Tâm linh ngày càng trở thành một ngôi nhà của tình yêu thương làm nền tảng vững chắc để phát triển nền Đạo Tâm linh Gia tiên (đạo Hiếu). Hoạt động của Gia đình đặt trọng tâm vào việc sửa đổi bản thân, học hỏi tâm linh, và sẵn sàng giúp đỡ mọi người.