Hành trình Khám phá Châu Mỹ

Hành trình Khám phá Châu Mỹ ! Hình ảnh những vị khách lẻ đầu tiên trong series tour FIT Canada 2017 và đây là những viên gạch mộc đầu tiên để xây dựng nên những chặng đường phát triển tiếp theo, tiên phong trong thị trường khách lẻ Mỹ – Canada – Mexico – Cuba !
See Translation