Hoa Quỳ Thiên Trúc tím

Hoa Quỳ Thiên Trúc tím
Perlagonium
Sao không phải là em
Người con gái tôi thương
Đơn sơ mà duyên dáng
Màu áo tím vấn vương …
Nhớ xưa em hiền hoà
Miệng cười xinh như hoa
Mắt đưa tình xanh biếc
Mà giờ sao quá xa …
Tôi vẫn thường đi qua
Vùng cỏ non ngọc ngà
Tìm thương màu áo tím
Bao lâu rồi vẫn xa ….!!
TT