KẾT CỤC CỦA VIỆC TẮM TRẮNG XONG MANG TẤT MẶC ÁO QUẦN DÀI Ủ KEM NGÀY ĐÊM

KẾT CỤC CỦA VIỆC TẮM TRẮNG XONG MANG TẤT MẶC ÁO QUẦN DÀI Ủ KEM NGÀY ĐÊM …. BÃ KHOÁI …Ahihi…
Cứ nghe Tiên đi. . .
Tiên khônq lừa mấy bạn đâu
Hãy cứ Siênq nănq như bà này nè chời….
Nói thậc chứ chẳnq ai điênq khùnq đi nịnh con Bán kem làm ji đúnq hoq. Người ta bỏ tiền ra mua hơn hẳn 1 kí kem về người ta phải sài cho xứnq đánq….
Sào ko ra ji nó chửi dô mặt chứ nó đi chụp chẹc hình khen lấy khen để để làm ji đúnq ko ạ…. hhh…
Bã siênq thì bã trắnq vạy đó…
Ai muốn trắnq như bé này hãy cứ bắt chước bã nhan….
Bao ủ 1 đêm tới sánq tắm rửa kì cọ da cho sạch rồi xem da trắnq lên phát thèmm….khônq lại nói da trắnq do kem nữa… bao kem mà dín da kì cọ ko ra chỉ cso kem make up thôi. Kem đó ngưnq vài ngày thì đen vẫn hoàn đen nhé….
Ai muốn trắnq đẹp trắnq khỏe về với Tiên