KHAI GIẢNG KHÓA “PHÁP LUÂN CĂN BẢN VÀ VI DIỆU PHÁP” 2017

KHAI GIẢNG KHÓA “PHÁP LUÂN CĂN BẢN VÀ VI DIỆU PHÁP” 2017-THẦY TƯỜNG NHÂN GIẢNG DẠY TẠI HÀ NỘI.
Đặc biệt khóa này Thầy sẽ giành tặng 1 món quà đặc biệt không ngờ đến người tham dự mà một số người căn duyên có thể chứng kiến ngay sự vi diệu tâm linh từ món quà này.
“Vô thượng thậm thâm Vi Diệu Pháp
Bách niên vạn kiếp nan tao ngộ
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì
Nguyện giải Như lai chân thiệt nghĩa”
Dịch:
Vi Diệu Pháp, pháp thẳm sâu,
Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu.
Nay ta nghe thấy chuyên lòng học,
Nguyện giải Như lai nghĩa nhiệm mầu.
Nhận lời thỉnh mời của chư Phật tử Hà Nội, thầy Tường Nhân (chùa Pháp Luân-Huế) vị thầy khả kính và uyên thâm phật pháp mặc dù vô cùng bận rộn do nhiều nơi thỉnh giảng nhưng sẽ giành thời gian quý báu giảng dạy và chỉ dẫn các kiến thức Phật Học nền tảng cho hàng thiện tín, phật tử khu vực miền Bắc, dự kiến chương trình như sau:
– Thời gian: bắt đầu lúc 19h00-21h00 hàng ngày từ thứ 2 ngày 17/04 đến 25/04/2017
– Địa điểm: dự kiến tại 545 Ng Văn Cừ, Gia Lâm, Hà Nội
– Tài liệu khóa học: Miễn phí và cần đăng ký link bên dưới
– Nội dung: nội dung sẽ có 2 lựa chọn theo ý kiến thỉnh giảng: “Vi
Diệu Pháp” hoặc “Pháp luân căn bản”
– Đối tượng tham dự: những người quan tâm học hỏi giáo lý Phật đà không phân biệt là phật tử đã quy y hay chưa quy y, buổi đầu cần đến sớm 30P để đăng ký và nhận tài liệu khóa học.
Đặc biệt khóa này thầy sẽ giành tặng món quà đặc biệt không ngờ đến người tham dự mà một số người căn duyên có thể chứng kiến ngay sự vi diệu từ món quà này.
Kính mời quý thiện tín nam nữ và phật tử giành thời gian quý báu tham dự chương trình học đặc biệt hiếm có này để ứng dụng PG trong đời sống hàng ngày, tháo bỏ những nghịch duyên trở ngại, oan gia nghiệp chướng để luông sống an vui hạnh phúc dưới anh diệu quang chư Phật qua các kiến thức thầy Tường Nhân giàu lòng từ ái nhiệt tình trao truyền.
Hoan hỉ đón tiếp và đừng bỏ lỡ cơ hội hiếm có không thể tìm nơi khác như khóa học này.
Đăng ký học tại đây https://goo.gl/forms/lcOG3pZbwkREQZBw1
TM BTC
Tuệ Đông và các thí chủ phát tâm thỉnh mời (09.8584.8889)
P/s:
– Trong chú giải Vi Diệu Pháp là các bài pháp Phật Thích Ca thuyết trên cung trời Đao Lợi độ cho phật mẫu và chư thiên trong mùa hạ thứ 7. Vi diệu pháp (những bài thuyết pháp vi diệu) là đỉnh cao diệu trí tuệ Phật giáo chỉ bày về sự vận hành lộ trình tâm thức con người, kể cả lộ trình tâm người ta khi sắp lâm chung thì tâm thức diễn tiến thế nào).
– theo wikipedia: Vi diệu pháp (Abhidhamma) là môn học nghiên cứu về con người và sự tiến hóa hay thụt lùi của nó, cũng áp dụng luôn cho các sinh vật khác (chúng sanh khác) trong và ngoài trái đất. Phạn ngữ Abhidhamma có nghĩa là những giáo lý cao siêu, vi diệu, thù thắng, vượt trên tất cả, vô thượng (không có gì cao hơn). Vi Diệu Pháp là đề cập đến giáo lý tinh hoa của Ðức Phật, giáo lý này là một trong Tam Tạng Kinh Điển của Phật giáo nguyên thủy, hai tạng còn lại là gồm Kinh tạng, Luật tạng.
-Trong Thế giới hay vũ trụ dù rộng lớn bao nhiêu cũng không ngoài 4 thứ: Sắc (vật chất), Tâm (Tâm Vương), Tâm Sở (Các trạng thái thuộc tâm như Thọ Uẩn, Tưởng Uẩn, Hành uẩn) và Phi Danh Sắc (Niết Bàn). Vi Diệu Pháp chia và giảng chi tiết về 4 đối tượng này một cách sâu sắc với phương châm “Không có cái tôi”. Vi Diệu Pháp là mộn học không đề cập đến “cái ngã”. Như các định luật vật lý, hóa học, sinh học…xảy ra độc lập với “cái ngã” thì Vi Diệu Pháp nghiên cứu về các khía cạnh vật chất (Sắc Uẩn) giống như vậy. Còn về Tâm và Tâm Sở, Vi Diệu Pháp có vẻ giống Tâm lý học nhưng hoàn toàn khác với tâm lý học ở nhiều khía cạnh. Tâm lý học phục vụ cho “sự mưu cầu” lợi ích thì Vi Diêu Pháp phục vụ cho việc “mưu cầu lợi ích” và “vượt lên mưu cầu lợi ích”.
-Trong Vi Diệu Pháp, con người không đề cập như một trung tâm của thế giới mà đặt trong bối cảnh đồng đẳng với mọi sự vật, hiện tượng. Đó chính là cái khách quan nhất để khám phá chân lý cùng tột (Paramattha sacca) hơn là khám phá thuần thiết vào chân lý theo qui ước (Sammuttisacca) như con người, con chó, con ma, và các hàng phi nhân khác như các loài ngoài trái đất (như chư Thiên, người ngoài hành tinh, phi nhân). Nghĩa là trong Vi Diệu Pháp không có chúng sanh, chỉ có pháp. Pháp (dhamma) là tất cả những sự vật hiện tượng, sự vật hiện tượng gì cũng gọi là Pháp. Pháp được tổng quát hóa thành Sắc, Tâm, Tâm Sở, Niết Bàn (vượt qua Sắc, Tâm, Tâm Sở).
Bốn đối tượng này sẽ được chia chẻ chi tiết trong 7 bộ Luận lớn là:
Bộ Pháp Tụ
– Dhammasangani (Classification of Dhamma). Hòa thượng Tịnh Sự dịch.
Bộ Phân Tích (Phân Biệt)
– Vibhanga (Divisions). Hòa thượng Tịnh Sự dịch.
Bộ Chất Ngữ (Giới Thuyết)
– Dhatukatha (Discourse on Elements). Hòa thượng Tịnh Sự dịch.
Bộ Nhân Chế Định (Nhân Thi Thuyết)
– Puggala Pannatti (The Book on Individuals). Hòa thượng Tịnh Sự dịch.
Bộ Ngữ Tông (Biện Giải)
– Kathavatthu (Points of Controversy). Tâm An & Minh Tuệ dịch (*).
Bộ Song Đối (Song Luận)
– Yamaka (The Book of Pairs). Hòa thượng Tịnh Sự dịch.
Bộ Vị Trí (Phát Thú)
– Patthana (The Book of Causal Relations). Hòa thượng Tịnh Sự dịch.