KHI LUẬT SƯ PHẠM TỘI VÀ TỰ MÌNH BÀO CHỮA TRƯỚC TOÀ

KHI LUẬT SƯ PHẠM TỘI VÀ TỰ MÌNH BÀO CHỮA TRƯỚC TOÀ! (Trích lược phần xét hỏi)
Hội đồng xét xử: Tại sao anh giết người đàn ông đó?
Bị cáo (Luật sư): Thưa tòa, tôi không giết anh ta. Hôm đó, tôi về đến nhà, vừa mở cửa thì thấy hắn chạy ra và bị vấp vào tôi nên đã ngã, đầu đập xuống cầu thang.
Hội đồng xét xử: Nhưng kết quả giám định cho thấy nạn nhân bị nhiều vết thương xung quanh đầu?
Bị cáo (Luật sư): Vâng, vì khi được tôi giúp đứng lên thì anh ta lại tự ngã xuống, cứ như vậy…khoảng 20 lần!
Hội đồng xét xử: Tại sao trước đây tại Cơ quan điều tra anh lại phủ nhận việc có mặt ở nơi xảy ra vụ án, trong khi có những 5 nhân chứng khẳng định rằng họ trông thấy anh ở hiện trường?
Bị cáo (Luật sư): Thưa HĐXX, nếu vậy thì tôi có thể mời đến đây 50 người làm chứng về việc họ không nhìn thấy tôi ở đó được không?
Thưa HĐXX, tôi khẳng định mình hoàn toàn vô tội!
Hội đồng xét xử: Phải, chẳng ai lại không nói như thế cả.
Bị cáo (Luật sư): HĐXX thấy chưa, nếu mọi người đều nói như thế thì đúng quá còn gì, đúng là tôi vô tội!
Hội đồng xét xử!