M cần 5 bạn mỗi tháng bán mấy BỘ san phẩm bên M

M cần 5 bạn mỗi tháng bán mấy BỘ san phẩm bên M
����Ai bán nhiều thì dc nhiều .
Khong ép bán nhiều trong tháng ,Không có cũng chẳng sao..ai đặt hàng thì M giao về nhà hàng về nhà . Không Phải đi lại.
Bán dc 1 bộ dc 500
Bán dc 2 bộ 1000
Bán dc 3 bộ 1500
Bán dc nhiều hưởng nhiều cứ 1 BỘ là 500k.
Ai làm thì ib cho để hiểu thêm về san phẩm đó như thê nào
Áp dung cho 5 bạn đầu tien nha
Nếu như trong tháng bạn bán dc 6 bộ thì bạn sẽ dc 3 triệu.
CỨ 3 bộ là M tăng 1 phan qua với giá 300k
Cac bạn quan tâm chủ động ib nha M nhe !