Mang #anvatnhaken đi khắp thế giới

Mang #anvatnhaken đi khắp thế giới
Biết là chỉ là chuyện bt thôi nhưng nhìn thấy cái logo nhà mình lại được chụp đẹp đẽ thế kia “ở một nơi xa lắm” làm e thấy rất chi là mãn nguyện tự hào luôn ý
Tiếng lành đồn xa, khách nọ chỉ khách kia ♥️ ui sao e thấy iêu công việc e đang làm quá đi mất
KHÔ GÀ XÉ CAY ngon xuất sắc nhà Ken ♥️
#70k – 2 lạng
#150k – nửa kg
————-
01648050183
226 ngõ chợ Khâm Thiên
Facebook: Emi Ji (Ăn vặt nhà Ken)
♓️ Instagram: an_vat_nha_ken
See Translation