MANG CHUÔNG ĐI ĐÁNH XỨ NGƯỜI

MANG CHUÔNG ĐI ĐÁNH XỨ NGƯỜI
Hnay mình em VN nhỏ bé sẽ đấu với 11 anh hổ báo cáo chồn này trước 300 Quỹ ĐT, Nhà ĐT khắp TG.
Theo cả nhà có bn NĐT sẽ lựa chọn đầu tư Miniso VN?
Cả nhà có muốn xem livestream tớ thuyết trình kêu gọi đầu tư Miniso VN hem?
VN là 1 trong 12 nước trong tổng 40 QG franchise Miniso lựa chọn đăng đàn sk đầu tư Miniso toàn cầu lần 1.
See Translation