Nền báo chí tự sướng

Nền báo chí tự sướng!
Hàng loạt báo VN giựt tít “Cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á chuẩn bị thông xe” mô tả cây cầu Tân Vũ – Lạch Huyện- Hải Phòng dài 5,44 km như một kỳ tích số 1 Đông Nam á mà không cần tham khảo thử xem nó có phải dài nhứt Đông Nam á hay không.
Với kiến thức hạn hẹp của mình, tôi biết tại Malaysia hiện nay có ít nhứt 2 cây cầu, cùng mang tên “Cầu Penang” đều dài hơn cầu Tân Vũ.
Cầu Penang thứ nhất, khánh thành từ năm 1985 sau ba năm xây dựng với tổng chiều dài 13,5 km. Còn cầu Penang thứ hai mới xây xong năm 2014 (ảnh) là cây cầu tuyệt đẹp, có tổng chiều dài 24km, trong đó phần bắc qua eo biển dài 17 km, nối từ thị trấn Batu Kawan trên đất liền tới thị trấn Batu Maung trên đảo.
Làm báo là đưa thông tin, đã không chịu tìm hiểu mà cứ ngồi bàn giấy thò tay vô quần!