Ngạc nhiên chưa?

Ngạc nhiên chưa?
Thật ngạc nhiên là một trường tư, đại học Nguyễn Tất Thành lại có số chỉ tiêu tuyển sinh các ngành về khoa học cuộc sống (sinh học, thực phẩm, điều dưỡng, dược, môi trường…) rất lớn: 2550. Gấp 5 lần khối ngành hot là kinh tế-tài chính (550), và gần 15 lần so với ngành mà mình cho là cực hót là CNTT (170).
Thật ngạc nhiên khi hội trường chật ních các thầy cô lãnh đạo chủ chốt, nhiều người đã khá lớn tuổi, đến chăm chú nghe mô hình đào tạo mới trên nền CNTT "The Funix Way", trong suốt 3 tiếng đồng hồ mà không ai bỏ về.
Thế nên không ngạc nhiên khi có rất nhiều câu hỏi, chất vấn. Kể cả từ những thầy cô từ khoa Tư tưởng HCM và Âm nhạc.
Chúc mừng thầy Lượng và các thầy cô NTTU.
Nếu được khuyên, có lẽ mình sẽ khuyên Đại học NTT khởi sự Học viện Âm nhạc theo kiểu Funix!
(tất nhiên là sau đó thì là CNTT:-))

Comments for this post are closed.