NGHỀ RẤT BÈO

NGHỀ RẤT BÈO !
( Cafe sáng…mạn đàm )
Hình như bộ dục có ý tưởng về cuộc cải cách giáo dục mới và quyết liệt. Không biết bộ dục có làm được không. Hay chỉ là “rung cây nhát khỉ” ? Đụng chạm đến cái chuyện BIÊN CHẾ là nhạy cảm lắm , nhiều người nghe đến mà “tim đập chân run/Hồn bay phách lạc”.Vét sạch tiền của, chạy chọt khắp cửa mới được cái chân biên chế đi dạy. Không khéo giữ mất biên chế như bỡn.
Nhiều thầy cô giáo nhớ lại cái thời giáo viên đông như quân Nguyên, không biết nhốt đâu cho hết nên bộ dục nghĩ đến phương cách giảm biên chế bằng cách cho các thầy cô giáo trong một hội đồng bỏ phiếu đánh giá xếp loại lẫn nhau. May mà bộ dục nhận ra được tác hại của cái trò ấy không thì sẽ dẫn đến cảnh “nhồi da xáo thịt”, “huynh đệ tương tàn” của những người làm nghề cao quí, cho dừng lại. Vui vẻ, huề cả làng cùng nhau dạy,làm cho giáo dục nước nhà chỉ có lùi mà không tiến.
Ngẫm nghĩ thấy cái nghề sư phạm trông danh giá thanh cao nhưng không phải vậy.
Thời mà giáo dục Việt Nam hưng thịnh nhất, người ta ca ngợi : dạy học là nghề cao quí nhất trong các nghề cao quí,đâu đâu cũng ngân vang bài ca sư phạm.Thế mà dương gian đã tuyền khẩu :
Chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm.
Còn một cửa hàng bán thực phẩm mậu dịch quốc doanh nọ có thông báo : Hôm nay có bán cám cho lợn….trừ giáo viên
Nghề rất bèo !