NGHIÊM MINH NHƯNG CHƯA CÔNG BẰNG

NGHIÊM MINH NHƯNG CHƯA CÔNG BẰNG
Người đàn ông đốt đôla giả bị khởi tố hình sự tội tàng trữ tiền giả… để đốt xả xui.
Điều đó chứng tỏ pháp luật rất nghiêm minh. Dù không mang ra trao đổi lưu thông mà chỉ đốt xả xui thì cũng coi như có dấu hiệu tội phạm. Bởi vì đốt xả xui thực chất là lưu thông tiền tệ ở cõi âm, kích thích ma quỷ hiện hình. Hiện nay loại ma quỷ này rất nhiều đang thống trị nhân gian, cần phải ngăn ngừa triệt để.
Vả lại đốt đôla còn là hành vi xúc phạm… đôla, khi nó đang là thần tượng của nhiều người. Đốt đôla dù là đôla giả cũng chẳng khác gì xúc phạm Thượng Đế của những người yêu đôla, gây ra kì thị, chia rẽ tôn giáo.
Tuy nhiên, pháp luật nghiêm minh mà chưa công bằng. Bởi trước người đàn ông này có vô số công dân Việt, đặc biệt là quan chức và vợ con quan chức, trong mùa lễ hội đã đốt hàng tỉ tỉ đôla giả mà chưa có ai bị xử lí. Đề nghị truy xét tận gốc. Việc này không khó khi hình ảnh và chứng cứ còn nguyên.
Điều quan trọng hơn nữa là: đốt đôla thật tội nặng hơn nhiều, cần xử thật nghiêm minh. Nhiều kẻ đốt hàng ngàn ngàn tỉ đôla thật mà mới chỉ bị cách chức “nguyên” và thuyên chuyển vào vị trí khác để tiếp tục đốt đôla thì không ổn. Đôla của Mỹ nhưng là xương máu của dân Việt đấy.