Người đúng thì không sợ người khác nói mình sai

Người đúng thì không sợ người khác nói mình sai. Mà người sai thì chỉ sợ người khác nói đúng.
Đứa sai thì chỉ sợ người khác nói đúng mà đứa đúng chỉ thấy buồn cười khi người khác nói sai.
Nên đời chỉ sợ sai chứ không ai sợ đúng