Người hiểu chuyện và tôn trọng bạn sẽ không làm điều gì để bạn

Người hiểu chuyện và tôn trọng bạn sẽ không làm điều gì để bạn …. buồn lòng hay phật ý…. nhất là khi bạn đã giúp họ quá nhiều!
Vậy mà có nhiều người vẫn chẳng biết đúng sai!
… Chán chẳng buồn nói….!
P/s : Hình minh hoạ đúng tính chất Status!