Nhà có bé cáo vs bé trăn top

Nhà có bé cáo vs bé trăn top….Nhận nuôi bé nào??? Chứ dạo này 500ae bơ tuiiii rồi k thấy tương tác gì vs nhauuu nữaA
Kemxoi tập 36 nè https://youtu.be/LnX8Zv3vRy8 …Mn xem và đk kênh để KX nhanh chóng đạt nút vàng youtube nhaaaaa#MeeDam #MeeKX