Nhiều người hỏi tôi

Nhiều người hỏi tôi ? Tại sao tế thằng Phan Anh chưa đi tù? Thực chất là bây giờ hắn ớ ngoài nhưng khổ hơn vào tù, ớ đâu trên mạng hễ bài viết nào liên quan tới hắn là dân tình nhảy vào ” 21 tỷ đâu” Đời nghệ sỹ người công chúng thì tiền chưa phải là quan trọng nhất, mà quan trọng nhất là người hâm mộ luôn đồng hành cùng mình. Bây giờ Phan Anh không có gì ngoài việc ẵm mấy chục tỷ số tiền từ thiện cho đồng bào miền trung. VTV hiện nay cũng đã cắt hợp đồng với Phan Anh và tất nhiên từ nay vĩnh viễn sẽ không được bước lên sóng đài truyền hình quốc gia là điều chắc chắn, còn hình phạt nào hơn những hình phạt đó.