Nhớ ngày nào ngồi đọc những bức thư đầu tiên rồi những món quà thủ công bằng cả tấm lòng mà các bạn đã dành cho Ưng Đại Vệ

Nhớ ngày nào ngồi đọc những bức thư đầu tiên rồi những món quà thủ công bằng cả tấm lòng mà các bạn đã dành cho Ưng Đại Vệ. Lâu lắm rồi mình chưa nhận dc quà sinh nhật từ FC … bắt đầu nhận quà từ đây đến hết lễ nha các tình iu …