Nhớ ngày xưa Sún xuất sắc lắm

Nhớ ngày xưa Sún xuất sắc lắm, lấy 5k mỗi lần nghe điện thoại nói bạn đang đến nhà học nhóm thực chất cho bạn đi chơi với giai. Còn cho xem bài với điểm danh hộ thì lấy giá cao hơn. Sòng phẳng, giữ chữ tín, ủng hộ mục đích sống còn của bạn từng thời điểm. Bảo sao giờ vẫn giữ tình bạn mấy chục năm chia ngọt sẻ bùi sau bao nhiêu năm Nam Bắc ngược xuôi 🙂
Giờ đỡ rồi.
Thôi xoá tag giữ bí mật đời tư các nhân vật liên quan hihi
Phim đỉnh nhất của năm đến giờ, heo heo