Những tố cáo bất ngờ về ông Giám đốc Sở

1  
Những tố cáo bất ngờ về ông Giám đốc Sở
08:57 ngày 27 tháng 04 năm 2017
TP – Nhà báo Hoàng Thiên Nga cho biết, khi biết bà bắt đầu tìm hiểu về các dấu hiệu sai phạm trong việc đấu thầu thuốc, từ tháng 9/2015 ông Long, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk đề nghị được gặp riêng “để chia sẻ, hiểu nhau”. Trong cuộc gặp do ông Long đề xuất chọn địa điểm, bà Nga đã báo trước cho nhà chức trách cùng biết để bảo đảm việc giám sát. Trong cuộc gặp này, ông Long bày tỏ sẽ dồn hết tâm huyết để phục vụ sự nghiệp y tế tỉnh nhà…

Comments for this post are closed.