NÚT ĐỀ

NÚT ĐỀ
Hôm trước có một bạn nhà báo hỏi tôi:
– Anh Minh có lời khuyên nào cho các “start up” không, nếu như các bạn ấy chọn ngành kinh doanh là ô tô siêu sang?
Không biết mọi người sẽ khuyên thế nào, chứ tôi thì nói thực là chẳng biết khuyên gì cả.
Ấn nút “start” mà không học lái trước, xe có nổ máy thì cũng chỉ đứng im thôi!