“PGS Đặng Quốc Bảo (nguyên Hiệu trưởng Học viện Quản lý giáo dục) nhận xét dự thảo ôm đồm khi đưa vào quá nhiều môn học mới như: Hoạt động trải nghiệm sáng tạo

1  
“PGS Đặng Quốc Bảo (nguyên Hiệu trưởng Học viện Quản lý giáo dục) nhận xét dự thảo ôm đồm khi đưa vào quá nhiều môn học mới như: Hoạt động trải nghiệm sáng tạo; Thế giới công nghệ (ở Tiểu học); Công nghệ và hướng nghiệp (ở THCS); Giáo dục kinh tế và pháp luật; Thiết kế và Công nghệ (ở THPT)… Điều này sẽ làm xáo trộn tình hình dạy và học hiện nay, nhất là khi đội ngũ giáo viên chưa được chuẩn bị.
“Giáo viên còn rất lơ mơ về các môn học, không hiểu nổi thế nào là Hoạt động trải nghiệm sáng tạo… thì làm sao dạy được học sinh? Trong khi nguyên tắc phải là sư phạm đi trước”, GS Bảo nói.
GS Bảo ví von, việc giáo viên dạy môn học mới mà chưa hiểu hết như diễn viên không biết phải làm gì dù kịch bản chương trình hay. Học sinh khi đó sẽ loay hoay không hiểu mình đang chứng kiến cái gì. Viễn cảnh ấy làm ông cảm thấy bi quan khi chỉ năm sau (2018) chương trình mới bắt đầu triển khai”…

Comments for this post are closed.