“Quan niệm bản chất nhất về trường học chính là nơi để giúp con trẻ chuẩn bị hành trang cho cuộc sống mình

“Quan niệm bản chất nhất về trường học chính là nơi để giúp con trẻ chuẩn bị hành trang cho cuộc sống mình. Vì thế, một trường học chỉ dạy toàn toán, ngoại ngữ hay khoa học liệu có là đủ ? Thực tế chỉ ra ngoài một số kiến thức cơ bản thì hầu hết những gì chúng ta học ở trường là hoàn toàn “vô dụng”.
Vì thế, học sinh phải học lấy những kỹ năng có thể vận dụng trong các tình huống cuộc sống thường nhật, như là cách ứng xử phù hợp và một số kỹ năng sống cơ bản. Dưới đây là 7 lớp học được đề xuất nên là những lớp bắt buộc trong tất cả các trường công lập dạy cho chính con em bạn”…

Comments for this post are closed.