Sáng chat với bạn

Sáng chat với bạn, bạn kể sắp đi đảo Lý Sơn vẽ tranh tường cho bà con làng chài. Dự án này mình đã giới thiệu trên Facebook cách đây vài tuần và do tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới tổ chức.
Vẽ về môi trường, cho đẹp đảo và cho bà con luôn nhớ việc phải giữ đảo của mình xanh và sạch.
Sơn do họa sĩ tự lo.
Sức để làm việc dưới nắng nóng tất nhiên cũng do hoạ sĩ tự lo rồi 😉
Minh thích những cách xây dựng xã hội này, nhỏ bé, âm thầm mà ít nhiều hữu hiệu.
Nói ít thôi, và cố làm gì được thì làm.