Sau 5 năm đi chụp về mảng nội thất thì :

Sau 5 năm đi chụp về mảng nội thất thì :
. đang chụp mà hết pin thì nó là thiếu chuyên nghiệp, đặc hiệt show dài ngày, kô có chỗ sạc, chơi hẳn 5 cục, sạc double cùng lúc 2 em.
. đang chụp mà thẻ nhớ bị lỗi, vừa thiếu chuyên nghiệp vừa khỏi có tiền show đó, khách hàng kô có hình cũng tiêu họ luôn, nên dùng máy ảnh lưu thẻ theo dạng backup lưu hình 2 thẻ cùng lúc.
. đang chụp khách sạn vùng sâu vùng xa mà máy ảnh hư thì xác định mất trắng, nên mua thêm 1 cái máy ảnh song sinh để backup là điều cần thiết.
I am ready to Kiếm Tiền sống qua ngày <3. Còn PiS và NgTaiGioi để nó tự chạy đi, kô có chết được đâu mà lo :)))). Mình mà chết đói thì mấy cái kia chết hết :))))) See Translation