Share lại nhân có bạn hỏi con mình biết đi và biết nói chưa

Share lại nhân có bạn hỏi con mình biết đi và biết nói chưa, mình đã đáp rằng, “nói được không quan trọng bằng diễn đạt được”, và rất mừng là con mình tuy chưa (được tập cho) nói được đã có thể diễn đạt *rất tốt* ý muốn của mình ;).
Lưu ý các bạn khi dạy bé tập nói là phải làm được 3 thứ: có cả danh từ- động từ- *và kết hợp danh động từ*, vd đừng chỉ nên dạy xe mà nên dạy “đi xe”, “đạp xe”, “lái xe”,… có như vậy thì vốn từ mới phong phú. Cũng đừng ham mê bé “trả bài” được những gì, hãy vượt qua nền tảng thành tích XHCN mà hãy tập trung vào phần chìm của tảng băng, nghĩa là “những gì cha mẹ có thể cho con nhiều hơn khả năng của cha mẹ” (nghĩa là cha mẹ phải học từ sách vở, từ nhau, từ con cái, và có sức bật vượt lên khả năng của mình).
Cám ơn Nguyễn Hải Linh đã hỏi một câu hay, và tiến sĩ Cuong Nguyen về bộ sản phẩm danh/ động từ.
#YDClumpsy #YDparenting #Parenting #QuanCoDieu
(lưu ý nguyên bộ tút trên là tút “ngày này năm xưa”- bây giờ cậu khá lắm rồi he he)