Sinh ngày 6

Sinh ngày 6-12-1928, Trần Việt Phương là học sinh xuất sắc ở Trường Bưởi (Trường Chu Văn An, Hà Nội bây giờ) đã thi đỗ thẳng tú tài phần hai mà không học qua tú tài phần một; tham gia hoạt động cách mạng khi 16 tuổi, bị mật thám Nhật (Kempetai) bắt và tra tấn vào năm 1944; tham gia Vệ Quốc đoàn, trở thành chính ủy trung đoàn trong 4 trung đoàn Nam tiến tiếp sức cho Nam Bộ kháng chiến năm 1946 khi mới 18 tuổi. Trung đoàn của ông đối mặt với quân Pháp tại trận Xuân Lộc, sau trậ…
Đọc tiếp