TÀI SẢN LỚN NHẤT CỦA TÔI LÀ TÌNH YÊU THƯƠNG

TÀI SẢN LỚN NHẤT CỦA TÔI LÀ TÌNH YÊU THƯƠNG
May thay, những người hành thiền, có tu tập thì biến tiền thành phương tiện của mình, để phục vụ cho xã hội và cộng đồng.
Tài sản lớn nhất của tôi bây giờ không phải là nhà, xe, hư danh, hay bằng cấp, ví trí CEO… Tài sản lớn nhất là tình yêu thương, mà khó nhất là yêu thương kẻ thù của mình.
Thiền cũng vậy. Vài năm trước, thiền rất ít người theo, thậm chí có người kém trí còn cho rằng thiền là mê tín. Nhưng bây giờ thì khác rồi, nhiều cơ quan thiền. Tôi kiên định, không ai làm tự tôi sẽ làm, làm một mình, cho đến khi mọi người thấy hay thì mọi người theo. Người thành công là là người làm cái mà không ai làm hoặc không làm được.
Tôi hiểu ra rằng nếu mình chỉ đi vào con đường làm giàu, để có thật nhiều tiền thì mình đã sai, nên phải chuyển sang con đường mới để học những người không có tiền nhưng có trí tuệ và trái tim rộng lớn tràn ngập yêu thương.
#Essence_In_Business