Tại sao Date 17

Tại sao Date 17.09 mà hôm nay 8.09 tôi vẫn vác về ! Đơn giản là vì thiếu bánh ! Đơn giản nữa là vì hôm nay thứ 6 rồi , mở đầu một kỳ nghỉ mới! Đơn giản sẽ có ai đó bỗng vào một ngày muốn thay đổi chút gì đó trong cuộc sống của mình bằng cách mua một chiếc bánh và tận hưởng nó , và ngày đó lại là ngày hôm nay! Tôi luôn nghĩ nếu tôi không bán được thì tôi ăn ! Nhưng tôi vẫn nghĩ như thế này nhiều hơn: ” thứ tôi bán là vất chất nhưng có lẽ trở thành thứ của cải tinh thần của ai đó! ” Chúc các khách hàng vào một kỳ nghỉ nhiều niềm vui !