Thật ra

Thật ra, tớ không quan tâm lắm việc làm của chàng ta. Chỉ thấy đồng điệu ở 1 điểm: Có một ý nghĩ về bản thân rất riêng biệt.
“Mình xem mình là một con người đúng nghĩa và sở hữu thêm ‘khuyết tật’ thôi.” – Trần Mạnh Chánh Quân
Còn với tớ: họ cũng là con người, ta cũng là con người, sao ta lại không thể hiểu điều họ nói, cách họ nghĩ.

“Đập nát trời cao, chim khát lượn,
Phá tan đáy biển, thèm cá bơi…
Khi nào trai ngọc tan trong nước,
Lúc đó tim tôi lạnh với đời”.
“Unsung hero” Trần Mạnh Chánh Quân