THÔNG TIN VÉ MÁY BAY QUỐC TẾ

THÔNG TIN VÉ MÁY BAY QUỐC TẾ
✈️Bay thẳng đến Thái Lan
– Tp.HCM – Bangkok: từ 36 USD
– Hà Nội – Bangkok: từ 40 USD
– Đà Nẵng – Bangkok: từ 40 USD
Khởi hành từ 24/07 đến 24/12/2017
✈Bay thẳng đến Malaysia
– Tp.HCM – Kuala Lumpur : từ 40 USD
– Tp.HCM – Penang: từ 50 USD
– Tp.HCM – Johor Bahru: từ 55 USD
– Đà Nẵng – Kuala Lumpur : từ 50 USD
– Hà Nội – Kuala Lumpur: từ 62 USD
– Nha Trang – Kuala Lumpur: từ 50 USD
Khởi hành từ 24/07 đến 08/02/2018
Lh 0169 .276. 2912
See Translation