THUỐC NAM, Mỗi ngày 3kg rau diếp cá tươi nấu thành dạng canh đặc, uống thay trà trong ngày là có thể điều trị bệnh viêm gan vàng da

THUỐC NAM

Mỗi ngày 3kg rau diếp cá tươi nấu thành dạng canh đặc, uống thay trà trong ngày là có thể điều trị bệnh viêm gan vàng da

Các loại bệnh viêm gan đều có thể gây ra vàng da. Vàng da là biểu hiện cơ thể bị thấp nhiệt nghiêm trọng. Rau diếp cá có thể giảm viêm, khử sạch hoàn toàn thấp nhiệt trong cơ thể. Vi rút viêm gan không còn nơi để ký sinh nữa thì tự nhiên sẽ không thể gây hại được nữa.

Xem thêm bài liên quan:

http://suckhoelavang.co/san-nhi/co-nen-bom-mat-ong-vao-hau-mon-cho-tre-so-sinh-de-i-khong-a